Ont-MAN-telen


Het houdt me al een tijdje bezig en ik worstel er echt mee. Ik vraag me namelijk af wat mijn rol als man is in de hele discussie omtrent gelijkheid van de seksen.

Zelf vind ik dat wij mannen lang genoeg de dienst hebben uitgemaakt in deze wereld en ik voel dat daar een kentering in aan het ontstaan is. Ik ben grootgebracht met waarden die hoorden bij een patriarchaal systeem dat wat mij betreft de langste tijd gehad heeft en vervangen moet worden door een systeem dat iedereen recht doet.

Hoe kan ik daar vorm aan geven dat ik er zo over denk? Wellicht dat het tijd wordt dat wij mannen onze vrouwelijke cel erkennen en toelaten en eens ophouden met verschil te zien en te maken.

Het begint ook hier met bewustzijn, als je niet ziet dat het zo is dan zul je het ook niet veranderen. Vandaar dat ik het een naam ga geven vanaf nu noem ik het ont-MAN-telen.

Op het moment dat er geen verschil meer is, zijn er geen mannen en vrouwen meer en alleen maar mensen. Door hier mijn punt over te maken, maak ik een eind aan mijn passiviteit.