Wilskracht


Kracht of zwakte?

Op de vraag aan mensen wat ze als hun grootste kracht zagen, gaven ze als antwoord: eerlijkheid, vriendelijkheid, humor, creativiteit en moed. Wilskracht kwam daar niet in voor. Maar op de vraag wat de mensen als hun grootste zwakheid zagen, gaven ze bijna unaniem aan een gebrek aan wilskracht.

Psychologen beschouwen intelligentie en wilskracht als de grootste voorspellers voor een positief leven als gevolg. Hoe je intelligentie kan vergroten weten de psychologen niet maar wel hoe je je wilskracht kan vergroten.

Ze onderzochten de hersenactiviteit van mensen die wel aan verleiding konden weerstaan en die van hen die dat niet konden en het bleek dat bij de mensen die het wel konden met name de prefrontale kwab actief was en bij degenen die niet met een verleiding konden omgaan was met name het limbisch systeem actief. De prefrontale kwab reguleert probleemoplossing, creativiteit, emotie en zelfregulatie. Terwijl het limbisch systeem de zogenaamde amygdala, een primitief deel van ons brein is dat gelinkt is aan wensen, plezier en verslavingen.

Hoe werkt dat bij een verleiding?

Op het moment dat ons brein iets opmerkt dat lijkt op een beloning die in het verschiet ligt, komt er dopamine vrij en dat is het geheime wapen van ons limbisch brein. Het zorgt namelijk voor opwinding die ervoor zorgt dat we toegeven aan de verleiding. Het is de bron van fascinatie.

Maar wil je overgeleverd zijn aan fascinatie?

Dopamine gaat over de verwachting van potentieel plezier maar de eerste reactie op dopamine hoeft niet altijd fijn te zijn. Als je namelijk verliefd ben, zit je in je hoofd vol met dopamine en het enige waar je aan kan denken is degene waar je mee samen wil zijn. En dat voelt goed maar als je erover nadenkt zie je ook dat er een onderliggende bezorgdheid bij komt kijken. Geen lust die komt uit een ander deel van ons brein.

Dopamine zorgt ervoor dat we gefixeerd raken op datgene wat de dopamine heeft getriggerd, bijvoorbeeld een sexy glimlach, bepaald eten of het feit dat we ergens geld aan kunnen verdienen.

Het geeft ontzettend veel motivatie om in actie te komen. Het is alleen maar de vraag of deze aanzet ook leidt tot iets in dat in jouw voordeel is. Soms leidt het namelijk tot ongezond gedrag. Het kan je laten reageren zoals je normaal rationeel reageert maar ook dat je opeens bijvoorbeeld ongezonde dingen gaat eten, meer gaat roken, minder gaat sporten, nutteloos op facebook rondhangt terwijl je aan je business zou werken. Of je geeft geld uit dat je niet eens hebt aan onzinnige dingen.

Wat kun je doen om je wilskracht te vergroten?

Je zou je prefrontale kwab kunnen ontwikkelen en het effect van je limbisch systeem minimaliseren door voor afleiding te zorgen en vindingrijk te worden en hoe je andere dingen kan doen of denken behalve dan aan de verleiding. Maar wat het belangrijkste is, je moet het willen en dat is voor de meesten niet gemakkelijk. Daarnaast kun je je bewustzijn vergroten waardoor je minder beslissingen neemt vanuit de automatische piloot en het vergroot je prefrontale kwab.

Er zijn twee manieren hoe je aan een verleiding kan denken.

De warme, opwindende manier waardoor je een rennen of vluchten houding aanneemt of de koelere manier die elke verleiding relaxt bekijkt.

De valkuilen van wilskracht

Onderzoekers hebben ontdekt dat kinderen die gevraagd werden om aan iets droevigs te denken zo snel mogelijk hieraan toegaven vanuit de warme manier van denken. Zij die aan leuke dingen dachten deden er drie keer langer over.

Het is moeilijker om met een verleiding om te gaan wanneer je down bent of je slecht voelt. Je bent dan sneller geneigd om iets ongezonds te doen of te eten of je zegt sneller dingen waar je spijt van krijgt achteraf.

Wat te doen?

De kracht zit niet in de stimulans zelf maar meer in hoe we dit naar onszelf verkopen. Tevens toonde het onderzoek aan dat stress onze warme manier van denken activeert en de toegang tot onze koelere manier van denken onmogelijk maakt.

Een goede manier om je wilskracht te vergroten zou kunnen zijn om te mediteren waardoor je in een staat van bewustzijn komt waarbij je openstaat voor nieuwe suggesties die je prefrontale kwab kunnen doen ontwikkelen of je maakt een afspraak met een coach die samen met jou kan bepalen waar je precies wilskracht in wil ontwikkelen en die ervoor zorgt dat je volhardt in datgene waar verandering in wil.