Boosheid


Het gedrag van anderen kan wel de aanleiding zijn voor wat we voelen maar niet de oorzaak want we zijn nooit boos om wat iemand anders deed. We kunnen het gedrag van de ander als de aanleiding zien maar het is belangrijk om duidelijk onderscheid te maken tussen aanleiding en oorzaak. We gebruiken taal op allerlei manieren om onszelf wijs te maken dat onze gevoelens het resultaat zijn van wat anderen doen.

De eerste stap om te komen tot het volledig uiten van boosheid is ons te realiseren dat wat andere mensen doen nooit de oorzaak is van hoe we ons voelen. Er bestaan 4 verschillende manieren waarop we kunnen reageren op een negatieve boodschap:

We geven onszelf de schuld,

We geven anderen de schuld,

We worden ons bewust van onze eigen gevoelens en behoeften,

We richten ons op de gevoelens en behoeften van de ander.

 

Het mag duidelijk zijn dat boosheid ontstaat op het moment dat we voor optie 2 kiezen en de ander de schuld geven.

De oorzaak van onze boosheid ligt in ons denken ook al zijn we ons daarvan niet bewust. Als we contact hebben met onze behoefte dan hebben we contact met onze levensenergie. We kunnen dan sterke gevoelens hebben, er is geen boosheid. Boosheid is een gevolg van levensbevreemdend denken, dat geen verbinding heeft met onze behoeften. Het geeft aan dat we in ons hoofd iemand analyseren en veroordelen, in plaats dat we ons richten op onze behoeften en welke daarvan niet vervuld worden.

Ik zie alle boosheid als een gevolg van levensvervreemdend geweld oproepend denken. Aan alle boosheid ligt een onvervulde behoefte ten grondslag. Daarom kunnen we boosheid gebruiken als een waardevol signaal om onszelf wakker te schudden, om ons te realiseren dat we een onvervulde behoefte hebben, dat we op een manier denken die het onwaarschijnlijk maakt dat die behoefte zal worden vervuld. Het kost me veel oefening om steeds weer van ‘ik ben boos omdat zij….’ bewust te vervangen door ík ben boos omdat ik behoefte heb aan….’.

Wil je graag weten wat jouw boosheid jou wil vertellen laten we dan elkaar bellen. Of vul het contactformulier in dan maken we een online afspraak die vrijblijvend en gratis is maar die van onschatbare waarde voor jou kan zijn. Let’s meet online!