Chaos, doorbraak of afbraak?


De evolutie gebeurt niet ondanks chaos en spanning maar juist dankzij chaos en spanning. Het zorgt voor een sprong naar een hogere orde.

Er zijn drie manieren om met chaos en spanning om te gaan, namelijk

1. Spanning verminderen door de bron te vermijden.

2. Spanning uiten door boosheid en dergelijke.

3. Spanning onderdrukken alsof die niet bestaat.

We bedienen ons van al deze manieren in het dagelijkse leven en we zijn ons nog nauwelijks bewust dat we dit doen. Met andere woorden we weten vaak niet eens dat we sommige situaties of personen uit de weg gaan en dat we in andere situaties of bij personen juist wel boosheid toelaten terwijl we bij andere gelegenheden en personen dit juist onderdrukken met alle gevolgen van dien.

Er ontstaat een patroon en dan kan het lijken dat je heen en weer geslingerd wordt tussen de drie genoemde manieren om er mee om te gaan en op den duur kun je hier behoorlijk moe van worden. Hoe komt het dat je anders reageert, denk je?

En dat is het moment dat je je bewust kan worden van je reacties en je zou kunnen denken, wat levert het mij op om er nog maar op een manier mee om te gaan en dat is door te allen tijde hetgeen gebeurt bespreekbaar te maken op een assertieve manier. Een manier die alles en iedereen in zijn of haar waarde laat, en die feitelijk weergeeft wat er in onze ogen gebeurt zonder oordeel of verwijt. Anders gezegd, duidelijk je eigen mening en/of gevoelens uiten zonder de redelijke grenzen van de ander te overschrijden. Oftewel Comm-u-en ik-atie!

Tot slot nog een tip: Wees assertief bij belangrijke zaken en laat onbelangrijke dingen over je heen gaan. Dan weet je zeker dat je je prioriteiten kunt stellen.

Wil je weten hoe je dit op een eenvoudige manier kan leren? Vul dan het contactformulier in dan maken we een gratis afspraak voor een assertiviteits-analyse en weet je meteen wat jouw manier van reageren is als je niet assertief bent. Want als je niet assertief bent qua reageren vlucht je, ben je manipulatief of agressief. Als je dit weet kun je gericht werken aan dat deel waar je hoog op scoort en als we dit veranderen, kun je ervaren wat het jou kan opleveren door op de juiste momenten assertief te zijn.