Depressiviteit


Depressiviteit heeft vaak te maken met verwachtingen in het leven die niet vervuld zijn. Gebrek aan liefde, aandacht of het gevoel dat men van weinig waarde is voor de samenleving zijn de hoofdoorzaken van depressiviteit.

Mensen verwachten vaak een prettig leven en houden er geen rekening mee dat de ziel een andere reden voor het bestaan heeft gekozen dan men als mens, door zijn/haar conditionering geneigd is te denken.

De verwachtingen die gewekt zijn in het denken, vinden hun oorsprong in de projecties van de samenleving waarin men woont.

Subtiele vormen van verwachting worden onder andere gewekt door de reclame, tv- beelden en andere vormen van (sociale) media, die geïdealiseerde situaties laten zien, waarin anderen ogenschijnlijk een prettig leven leiden, mooier zijn, meer geld en geluk hebben en ga zo maar door…

Telkens als de verwachtingen die in het denken zijn gecreëerd niet uitkomen in de werkelijkheid, ontstaat er trilling in de mens die in bepaalde gevallen leidt tot een depressieve toestand. Deze vorm van depressiviteit komt beduidend meer voor in de ‘rijke’ westerse landen dan in de ‘armere’ gebieden in de wereld.

De verwachting dat het leven met behulp van materiële dingen veraangenaamt kan worden drijft de mens in een positie waarin hij/zij het spirituele niet uit de weg kan gaan. Ook de onrealistische verwachting aangaande liefde, relaties en het omgaan met anderen hoort hiertoe.

Want als alles materieel is ingevuld, wordt de leegte in de ziel ineens zichtbaar. Men voelt het gemis aan liefde, aan een dieper doel, en de leegt in het zijn. En als men zich in deze fase van het leven plotseling beroofd ziet van bijvoorbeeld werk en inkomen, gezondheid of liefde, dan gaat men in de eerste plaats negatief over een dergelijke situatie denken.

Kortom overal waar sprake is van verwachtingen die niet worden ingevuld en waarbij men er schijnbaar alleen uit moet zien te komen, bestaat de kans dat depressiviteit ontstaat.

Ben je op zoek naar jouw hoger doel maar weet je niet hoe je dat zou kunnen vinden, laten we dan een afspraak maken, dat kost je niets behalve wat tijd die je kan omzetten in kwaliteit. Vul het contactformulier in of bel. Je zult niet teleurgesteld raken.